torsdag 6. september 2012

The day after

Det har vært et turbulent døgn og det kan jeg vel egentlig takke meg selv for. Jeg visste at det ville bli reaksjoner på utspillet, men at det skulle bli så mye hadde jeg aldri drømt om.
Mange har gitt meg hyggelige tilbakemeldinger og sier samtidig at det var på tide at dette ble tatt opp. Og det som varmer aller mest er støtten fra de personene som vet litt mer om tingenes tilstand.
 Mens andre synes dette var dårlig timing og med på å bringe klubben nok en gang i dårlig lys.

Men når er timingen rett da ?
 • Dagen etter at klubben presenterer et overraskende underskudd i 2011
 • Samme dag som Raio-saken begynte å rulle igjen
 • 3 dager etter at FFKs lokaler igjen hadde blitt "raidet" av økokrim
 • En uke etter at TFA gikk av som trener ?
 • Eller vente til etter et eventuelt nedrykk (noe jeg selvfølgelig ikke håper)

Kort sagt så finnes det aldri en god timing for å ta opp ting som anses som negativt for klubben.

Jeg står 100 % inne for det jeg har gjort og har ikke blitt svekket i troen på at dette var rett valg av meg. Og jeg skal forsøke å begrunne dette mer her:

Mitt budskap nr 1 er at styreleder i AS ikke bør sitte i den stillingen han har. Det er skadelig for samarbeidet mellom styrene og for klubbens ansikt utad.
Det skal ikke stikkes under en stol at det har vært store økonomiske utfordringer i klubben og at det har vært en smertefull opprydning.
All ære til de som har stått bak dette, og at kostnadene nå tilsynelatende er under kontroll. Men husk at allerede før opprydningen så hadde FFK en av landets billigste både spillerstall og trenerstab, i TL vel og merke.
Hovedproblemet til FFK har derfor ikke bare vært utgiftssiden men inntektssiden. Markedsavdelingen til FFK burde vært styrket med flere hoder for lenge siden. Og dette er overhodet ikke kritikk til de som har jobbet og jobber i markedsavdelingen. De har hendene fulle og blir nedlesset med oppgaver som ikke naturlig faller inn under en salgs og markedsavd. De burde i stedet bruke tiden ute hos kundene og nye potensielle sponsorer. Derfor blir det  brukt mye tid på ting som ikke genererer penger for klubben.

FFK har vært et av de sterkeste merkenavn innen fotball i Norge, og til tross for de siste års hendelser så er det mange som har FFK som enten klubb nr 1 eller klubb nr 2. Potensialet for sponsorkroner er uendelig mye mer enn det man idag får inn.
Klubbstyret har ikke noen innflytelse på markedsavdelingen da dette også ligger under AS styret.

Selv har jeg nærmere 30 års erfaring både innen salg, salgsledelse, konseptbygging og markedsføring. Og av erfaring så vet jeg at det største aktivum i en salgs og markedsbedrift som FFK er produktene og salgsapparatet. Lars Thomas Stene hadde de rette kvalifikasjonene til å løfte markedsavdelingen, men  hans første arbeidsdag bestod av gjeldsforhandlinger og en bunke problemer som måtte løses før angrepet på markedet kunne utføres. Under de rette forutsetningene er jeg overbevist om at Lars Thomas hadde lyktes.

At styreleder ikke tar kritikken inn over seg eller ikke forstår den sier det aller meste og overrasker meg overhodet ikke.
F-b sier han har vært styreleder i kun 6 mnd. Det stemmer for hans siste periode, men han satt i AS styret i 2010 og halve 2011. Da som styremedlem, men i egne øyne og i handling som Styreleder, og med samme oppførsel som jeg har beskrevet tidligere. Han gikk ut av styret i misnøye over styreleder i AS like over sommeren 2011.

At klubbstyret ikke har vært involvert i prosessen med omstilling er for ham naturlig.
 • Men skal ikke alle sammen dra dette lasset sammen da ?
 • Sitter det ikke kompetente folk i klubbstyret som ønsker å bidra ?
 • Er det ikke viktig for et klubbstyre å få kontinuerlig oppdateringer på økonomien ?
  • Styreleder innrømmer på TV2 sporten at regnskapene ikke har blitt utlevert fordi dette har tatt tid pga ressursmangler. Men hvilke tall styrer de selv etter, og hvordan klarer de å si at vi går mot ett nullregnskap ? Det må vel baseres på noen regnskapstall ? Håper ikke det er de samme tallene vi fikk presentert i 2011 som tilsa et overskudd ;) Og dette er jo også grunnen til at vi i klubbstyret has mast på årets regnskapstall.
 • Har vi ikke felles mål om å få klubben opp på fote igjen ?
 • Mener han, som jeg har blitt fortalt, at klubbstyret er et supperåd ?
 • Er vi en gjeng som ikke klarer å holde på ting internt (lekker vi ) ?
  • I min styretid har det ikke vært en eneste lekkasje fra klubbstyret.
  • Om AS kan si det samme vet jeg ikke. Men her mistenkeliggjøres hele klubbstyret gjennom AS styreleders utsagn.

F-b karakteriserer hans lederstil som nødvendig, og  nærmest glorifiserer den ved å si at det er ok å være arrogant og mangle folkeskikk . Tro meg, de karakteristikkene han har gitt i diverse styremøter er en mild bris i forhold til mitt utsagn. Det er en lederstil som selv på 50 tallet hadde blitt sett på som kontroversiell.

I f-b står dette:
Og det er et problem hvis klubbstyret mister regjerende makt over egen klubb. Det må klubbens øverste organ – årsmøtet – ta tak i.
 
 Hva hjelper det å ta dette på årsmøtet når klubbstyret ikke har noen reell makt i klubben lenger ?

Så mitt hovedbudskap for de som ikke har forstått dette ennå er at AS har tatt seg til rette og overtatt tilnærmet all makt i klubben representert i hovedsak av Styreleder i AS.
1.Er det greit for medlemmene og supporterne ?

Det skal stå i samarbeidsavtelen mellom klubb og AS hvem som har ansvar for hvilke oppgaver. Denne er til revidering og vil forhåpenligvis kunne gi klubben noe mer makt tilbake.
Hva som er status på den gamle avtalen fra 2007 vet styreleder utmerket godt.
Hvis AS styreleder fortsetter i samme spor som han har gjort siden 2010 så "spår" jeg at det ikke vil være så mange igjen i klubbstyret.
2.Er det ok for medlemmene som velger inn sine representanter for å tale deres sak?

Hvis dere svarer ja på begge disse spørsmålene så har jeg en usedvanlig dårlig sak.
Svarer dere nei så er det på tide at noen gjør noe med det. Det finnes mange eksempler på ledere som klarer å snu et skip med godt lederskap og evner til å få folk med seg.

Jeg ønsker FFK alt godt og har siden jeg var på stadion første gang i 1972 alltid hatt et rød/hvitt hjerte. Dette gjør jeg ikke for å bringe klubben  lenger ned i gjørma,
Det er det en annen som er i ferd med å gjøre og som bør ta konsekvensene av det.

Jeg har ingen personlig agenda med dette, ingen verv jeg ønsker å oppnå, ingen pengesterke konstellasjoner jeg skal blidgjøre, ingen "rumper jeg skal slikke". Det hadde vært feigt å ikke si fra. Så får de som mener timingen er feil få lov til å mene det.
For meg er klubbens fremtid det viktigste.

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar