mandag 27. mai 2013

Tilsvar dagens f-b
I dagens F-B kom styreleder Gunnar Umbach Hansen i klubb med svar på mitt innlegg  , og jeg må si han fortsatt ikke svarer på de ankepunktene jeg har påpekt helt siden jeg gikk ut av styret høsten 2012. Maktfordelingen som er tilnærmet 100% favør FFK Sport AS
Umbachs leserbrev og mitt leserbrev presenteres på 2 helt forskjellige måter, og det er også grunnen til at jeg ikke ønsker at mitt svar presenteres i f-b. Som man sikkert legger merke til så får alle de personer jeg omtaler i mitt leserbrev i f-b mulighet til å svare før dette kommer på trykk. Dette til tross for at det er leserbrev og at tilsvar ikke skal gis på samme måte som med en artikkel. Jeg synes ikke f-b opptrer upartisk i denne saken , og de bruker store ressurser for å imøtegå mitt leserbrev. Mitt leserbrev fant du også kun via en link på samme side som tilsvaret til Umbach Hansen og Følstad. En AS styreleder som nok engang ikke ønsket å kommentere. 
Og man vet hvor enkle/late de fleste er. Man leser kun det som står på den aktuelle siden og klikker seg sjelden videre via en link. 


Over mål på feil bane

Når Umbachs svar kommer i dagens FB, har jeg ikke fått mulighet til å imøtegå de påstander Umbach fremstiller til tross for at han både kaller meg løgner, og hvor han også påstår at jeg selv har lansert meg selv i flere lederroller. Hans leserinnlegg får stå helt uten kommentarer , og f-b kunne enkelt sjekke med andre styremedlemmer om prosessen med ansettelsen av daglig leder var enstemmig eller ikke. Ikke noe å melde inn for PFU, men litt spesielt at fremstillingen av 2 leserbrev blir så forskjellig.
En ting har jeg stusset på i den tiden det har stormet rundt FFK. Ingen husker noenting , og hvis de husker noe så unnlater de å fortelle om det selv om sannheten kunne hjulpet folk ut av en kinkig situasjon.
Jeg skal ikke falle så lavt å kalle andre for løgnere men for å hjelpe til litt med hukommelsen så var ikke ansettelsen av daglig leder Per Erik Jakobsen en styresak for klubbstyret. Styret ble informert av Umbach, som også da satt i AS Styret, om at Per Erik kom til å få jobben etter Lars Thomas Stene. Dette var ikke de andre styremedlemmene enig i og Umbach skulle bringe dette til AS Styret. Likevel så ble han ansatt. Dette kunne f-b enkelt ha sjekket ut med bl.a Biørn Arnesen, men de valgte å ikke gjøre dette til tross for at de visste at han ville bekrefte min versjon. Det er også flere som satt i styret på samme tid som kunne bekrefte eller avkrefte min versjon. Hvis de da ikke er rammet av den smittsomme FFK-glemselen :)
Denne artikkelen stod i f-b ca 1 år før Per Erik ble daglig leder. Han var da fortsatt ansatt i AS med ansvar for regnskapet. Og hvordan han da var uvitende til det store underskuddet, som ble presentert ca 4 mnd etter denne artikkelen, har det ikke blitt stilt spørsmål om. Mitt store ankepunkt mot ansettelsen har hele tiden vært at klubben har hatt sviktende salgs og markedsinntekter. Da hjelper det ikke å ansette en leder som har bakgrunn fra regnskap(økonomi og som har vært nærmest usynlig i media.


Videre hevder Umbach at jeg har fremmet meg selv i flere lederroller de siste årene. Hadde vært fint om han kunne utdype det. For jeg vet ærlig talt ikke hva han mener her. Mulig han sikter til denne , hvor jeg ble spurt om jeg ville stille dersom jeg ble spurt om å gå på som leder av FFK. Men heldigvis sa Svein Johannessen ja til dette og stilte som kandidat. Dette var snakk om et interim-styre som skulle sitte frem til årsmøtet. Bjørn Jensen stod også på blokka sikkert også sammen med andre kandidater.

Om Umbach mener jeg er illojal og uprofesionell i forhold til dette så må han gjerne mene det. Dette forteller egentlig det meste om hele situasjonen i Fredrikstad Fotballklubb.
Klubbstyret blir overstyrt og tilsidesatt av AS i alle saker som har viktighet for klubbens hverdag og fremtid. Og i stedet for å ha fokus på det som er hele problemet , så er man opptatt av formelle feil i stedet for å ta tak i noe jeg betegner som en overkjøring av klubbstyret. Jeg er overbevist om at de problemene jeg har beskrevet i samarbeidsformen mellom AS og da spesielt styreleder Følstad fortsatt er høyst tilstedeværende.


Værste-avtalen

Det har vært mange spørsmål knyttet til Værste avtalen. Jeg har ingen kunnskap om denne avtalen da jeg aldri har sett den (selv ikke som styremedlem i klubben)
Her er info om avtalen som kommer fra personer som har vært tett knyttet opp til denne:

* Fakta  Nye Fredrikstad stadion:
Lån                                                                   42mnok, 
innskudd gamle stadion penger + løsøre          40mnok, 
tomteverdi ny stadion                                      20mnok 
                                                                        = 102mnok totalkost.

* FFK skal betale(FFK Sport AS): 25% av billettinntekter alle kamper,
25% av alle kommersielle inntekter, stadion navn, tribunenavn,
reklameskilt. (i 2007 var det 19 MNOK inkludert VIP og plata).


* Leie VIP arealer og klubbrom er 2,5 mnok + 600 000 for plata (skal være fjernet i 2013) + 25% moms.


* Fakta Gamle stadion:
Oppgradering til ny stadion på Holmen   65 mnok, 
FFK sin stadion 100% og med Terje Høili med på laget. Om Høili hadde tatt en "Røkke" hvis FFK hadde vært i samme situasjon som i dag, dersom vi hadde blitt på Holmen, får vi aldri svar på. Men jeg tror sjansen er større for det enn at Værste gjør det samme i dag.
I stedet valgte man: 
Ny stadion, investering i verdien av den gamle + lån på mnok 42. 
Værste AS garantist. Styrer alt gjennom FFK Sport AS. 
Det er hevdet at FFK har styringsrett men ikke eierskap før lånet er nedbetalt.
Dette stemmer bare delvis, da aksjonæravtalen regulerer alt, denne er laget av Værste. FFK har ingen innflytelse før lån er nedbetalt etter 40 år.
* Værste AS velger styre i FFK Sport AS, samt ansvar for alle ansatte. 

FFK styrer kun eget årsmøte og medlemsmøter, og har kun økonomisk styring i forhold til medlemsavgift, gaver til klubben, Grasrotandelen og evt. loddsalg. 
Klubb har ingen sportslig eller økonomisk innflytelse på utviklingen av klubben.
* Karl Anders Følstad er FEAS mann, og FEAS er største eier i Værste AS sammen med Brynild Gruppen.
* Styret i FFK sitter med det faktiske arbeidsgiveransvaret for alle spillere og trenere,ihht krav fra NFF. Samarbeidsavtalen klubb/FFK AS

Når man juridisk har ansvaret for omlag 50% av omsetningen i FFK systemet, er det direkte uforsvarlig å ikke ha innsynsrett eller medbestemelsesrett gjennom FFK, så for meg ble det naturlig å gå ut av styret. Mitt poeng har hele tiden vært at AS Styret gjennom en lite samlende leder har skjøvet klubbens rettmessige påvirkningskraft helt ut over sidelinjen. Om en ny samarbeidsavtale er tegnet mellom klubb og AS, så hadde det vært fint å fått dette bekreftet. Det ble lovet på medlemsmøte oktober 2012 at den nye avtalen skulle presenteres skikkelig når denne var klar. Den gamle avtalen er nemlig fortsatt ulovlig, og har vært det siden 2009. 

At Umback Hansen synes det er forsvarlig å lede et styre med enormt ansvar, uten innsynsrett og innflytelse får stå for hans egen regning. Men idag ble det en etterlengtet seier, og forhåpentligvis vil det sportslige ha fokus fremover. Om det blir tilfelle får vi først greie på etter at det nedsatte utvalget bestående av Umbach Hansen, Følstad, Sten Hansen og Stene legger frem resultatene av forhandlingene.

Alle bilder ikke lånt av Fredrikstad Blad ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar